Internetový portál Na mateřské v Brně
Připravujete se na mateřskou dovolenou nebo už jste na mateřské
a hledáte dětské koutky, obchody, bazary, školky, hlídání dětí atd?
Spoustu odkazů na toto téma najdete právě zde.

Aktuální informace

V�stava Na n�v�t�v� u panenek v Letohr�dku Mitrovsk�ch v Brn� - 4.5.-30.6.2019

2019-02-13

Letohr�dek Mitrovsk�ch, Veletr�n� 19, Brno. 4.5.-30.6. 2019, denn� krom� pond�l� 10 � 16 h.Letohr�dek Mitrovsk�ch v Brn� od za��tku kv�tna do konce �ervna p�edstav� exkluzivn� uk�zky historick�ch dome�k� a pokoj��k� pro panenky od 80. let 19. stolet� a� po dome�ek pro Barbie z 90. let 20. stolet�. T�i des�tky expon�t� jsou zap�j�eny ze sb�rky man�el� Pech��kov�ch z Rychnova nad Kn��nou. V �esk� republice ojedin�l� kolekce vynik� nejen st���m a origin�ln� autenticitou, ale i mno�stv�m detailn�ch dopl�k�, kter�mi jsou dome�ky a sal�nky pro panenky za��zeny. �Propracovan� miniaturn� n�bytkov� kusy, dekorativn� tapetky, zmen�en� dom�c� mazl��ci, mal� c�nov� �i porcel�nov� n�dob��ko, ve kter�m se d� va�it na elektrick�m spor�ku a jin� detaily zaujmou ka�d�ho pozorn�ho n�v�t�vn�ka�, dod�v� Petr Lukas, spr�vce letohr�dku. Na v�stav� nechyb� ani kupeck� kr�mky, uk�zky mal�ch �koln�ch t��d a pro kluky nap��klad zmen�en� autogar��e nebo ko�sk� st�je.

Odkaz: www.letohradekbrno.cz

Další aktuality...

OBR
ALMARA
Copyright © 2009 www.namaterskevbrne.cz | Všechna práva vyhrazena