Internetový portál Na mateřské v Brně
Připravujete se na mateřskou dovolenou nebo už jste na mateřské
a hledáte dětské koutky, obchody, bazary, školky, hlídání dětí atd?
Spoustu odkazů na toto téma najdete právě zde.

Aktuální informace

Zahradn� �eleznice v Brn�-Bystrci -7.7.,4.8.,1.9.

2018-04-30

V provozu od kv�tna do z��� v�dy prvn� ned�li v m�s�ci od 13 do 17 hodin. Term�ny j�zd pro rok 2019: 5.5.2019, 2.6.2019, 7.7.2019, 4.8.2019, 1.9. 2019. Plat� se vstupn�:d�ti 15 K�, dosp�l� 30 K�. Zahrada se zahradn� �eleznic� v Brn� - Bystrci pobl�� Brn�nsk� p�ehrady se nach�z� na ulici Ruda �.p. 140. Jedete-li k n�m autem, je dobr� jej zanechat zaparkovan� na parkovi�ti restaurantu Ryb��sk� Ba�ta na Rakoveck� ulici nebo cca. o 200 m d�l na vyhl�dce. Zahradn� dr�ha je modelem �zkokolejek v m���tku 1:22,5 "G" a rozchodem 45 mm. Modely p�edstavuj� velk� p�edlohy, kter� jezdily a jezd� na na�ich i zahrani�n�ch �zkokolejn�ch trat�ch. Celkov� d�lka kolej� je cca. 80 m. Po�et v�hybek na trati je 21. Stoup�n� �eleznice je pak 50 promile.

Odkaz: www.zahradni-zeleznice.eu

Další aktuality...

OBR
ALMARA
Copyright © 2009 www.namaterskevbrne.cz | Všechna práva vyhrazena